اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت پیشرو کوشان سپاهان – پیکو برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت پیشرو کوشان سپاهان – پیکو در تاریخ 1395.04.13 در ساعت 9 با حضور مدیرعامل آن شرکت برگزار گردید….