اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت پیشتازان فن آور طاها برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت پیشتازان فن آور طاها در تاریخ 1396.07.19در ساعت 15با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….