اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت پویش پارت سیمین برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت پویش پارت سیمین در تاریخ 1395.08.11در ساعت 14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….