اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت پرلیت برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت پرلیت در تاریخ 1395.08.05در ساعت 14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….