اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت پترو صدر البرز برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت پترو صدر البرز در تاریخ  1396.01.27 در ساعت 14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….