اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت پایالیو برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت  پایالیو در تاریخ 1395.03.29 در ساعت 11 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….