اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت نوار خار برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت نوار خار در تاریخ 1395.03.23 در ساعت 11 با حضور مدیرعامل آن شرکت برگزار گردید….