اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت نشاسته البرز برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت نشاسته البرز در تاریخ 1396.09.14در ساعت 14با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….