اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت مکث بین الملل برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت مکث بین الملل در تاریخ 1396.09.11در ساعت 15با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….