اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت مهندسی صنعت و تولید جمع ساز برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت مهندسی صنعت و تولید جمع ساز در تاریخ 1395.07.05در ساعت 14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….