اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت قاسم ایران برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت قاسم ایران در تاریخ 1395.04.01 در ساعت 10 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….