اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت فرایند تجهیز خاور برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت فرایند تجهیز خاور در تاریخ 1395.03.22 در ساعت 15 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….