اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت صنعتی و تولیدی ایران کاربید برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت صنعتی و تولیدی ایران کاربید در تاریخ  1396.03.07 در ساعت 14با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….