اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت صفا تجارت جنوب برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت صفا تجارت جنوب در تاریخ 1395.08.23در ساعت 14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….