اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت سیمان قاین برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت سیمان قاین در تاریخ  1396.01.21 در ساعت 14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….