اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت سهیل اقتصاد برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت سهیل اقتصاد در تاریخ 1395.02.21 در ساعت 14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….