اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت رامک خودرو برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت رامک خودرو در تاریخ 1396.08.16 در ساعت 14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….