اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت دام و طیور رومز برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت تولیدی دام و طیور رومز در تاریخ 1395.03.11 در ساعت 15 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….