اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت توسعه و تجارت مهرآراد برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت توسعه و تجارت مهرآراد در تاریخ 1395.06.16 در ساعت 10 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….