اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت بهسرا برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت بهسرا در تاریخ  1396.05.02در ساعت 15با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….