اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت ایران شرکا برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت ایران شرکا در تاریخ 1394.12.03در ساعت 9 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید