اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت ایران روتاتیو برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت ایران روتاتیو در تاریخ 1395.09.23در ساعت 15 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….