اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت ایران ذوب برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت ایران ذوب در تاریخ 1395.08.09در ساعت 10 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….