اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت امید شمیلا برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت امید شمیلا در تاریخ 1395.07.18در ساعت 13 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….