اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت آرگون صنعت سپاهان برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت آرگون صنعت سپاهان در تاریخ 1395.05.17 در ساعت 9 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….