اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت آبادگران مارگون برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت آبادگران مارگون در تاریخ 1394.10.05در ساعت  14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید