اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت مهندسي سازه اندیشه نسیم البرز(سانا) برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت مهندسي سازه اندیشه نسیم البرز(سانا) در تاریخ 1396.08.14در ساعت 10 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید…. Read More »

جلسه ارزیابی اولیه شرکت توسعه صنایع ریلی ایرانیان برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت توسعه صنایع ریلی ایرانیان در تاریخ 1396.08.13در ساعت 15با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید…. Read More »