چهارمین دوره رتبه بندی پروژه های بهینه کاوی

ردیفنام شرکتعنوان پروژه
1بانک انصارپیاده سازی مایکروسافت پراجکت سرور
2بانک انصارپروژه تسهیم کارمزدهای شتابی
3پلیمر آریاساسولASTAR (افزایش قابلیت اطمینان دارایی های فیزیکی آریاساسول)
4پلیمر آریاساسول سیستم مدیریت ایمنی فرایند (Process Safety Management)
5گروه خودروسازی سایپابرنامه ریزی پیشامدگرا
6گروه خودروسازی سایپا پیاده سازی سیستم کانبان الکترونیکی ( اقلام غیر پلیمیری ) خط تولید مونتاژسراتو در شرکت سایپا
7معدنی و صنعتی گل گهرروند اجرای سیستم نظام پیشنهاد ها در گل گهر
8ملی سرب و روی ایران