مرامنامه

دانلود فایل مرامنامه

مقدمه

در طراحی لگوی باشگاه نخبگان کسب و کار تصویری از یک زنبور عسل به شکل نمادین در نظر گرفته شده است. علت این انتخاب این است که نخبگان کسب و کار دارای وظایف مشابهی با زنبور های عسل هستند.

نخبگان کسب و کار همانند زنبور ها نمادی از:

ارزش آفرینی و تلاش گری” و “کارگروهی منظم و هماهنگ با اهداف روشن از طریق برقراری ارتباطات با اعضای گروه و تعیین شفاف مسوولیت ها” هستند.

باشگاه نخبگان کسب و کار نشان دهنده شمای آرمانی از انتظارات عمومی کشور از فعال کسب و کار و دارای یک رویکرد هدایت گر برای دستیابی به اهداف توسعه و افق 1404 می باشد.  

آرمان

 اثرگذاری بر توسعه پایدار اقتصادی با توجه به بهبود مستمر کسب و کار و ارتقای جایگاه بخش خصوصی حرفه ای در سطح ملی و بین المللی

هدف

 تبدیل شدن به یک گروه اقتصادی فعال و حرفه ای متشکل از فعالان اقتصادی بخش خصوصی خالص که قصد دارد تا با پذیرش نقش محوری، بازوی مشورتی مناسبی برای ارکان نظام در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها در سطح ملی و فراملی باشد.

رویکرد اتخاذ شده جهت نیل به هدف

شناسایی و جذب فعالان اقتصادی بخش خصوصی معتبر و خوشنام و اجتماع ایشان زیر یک چتر واحد و ایجاد تریبون مستقیم و بی واسطه جهت اظهارنظر حرفه ای برای ایشان و ایجاد نقش محوری مشورتی در تصمیم سازی های سطح کلان.

برخی از ویژگی های بارز اعضای باشگاه نخبگان کسب و کار

 • اداره کسب و کار به صورت شفاف به استناد واقعیت های موجود
 • درک کامل از مفهوم توسعه و تجربه نمودن آن در کسب و کار حرفه ای
 • معرف بودن به خوشنامی و شفافیت به استناد واقعیت های موجود
 • مسوولیت پذیری در توسعه اقتصادی ملی

شرایط عضویت

 • حضور در فرایند رتبه بندی با استفاده از یکی از مدل های موجود و مورد تایید باشگاه در کشور
 • نخبگان کسب و کار می بایست وقت کافی برای شرکت در جلسات باشگاه تخصیص دهند.
 • اعضای باشگاه نخبگان کسب و کار می توانند در صورت تمایل میزبانی نشست های هم اندیشی با حضور سایر اعضا را به صورت دوره ای بر عهده گیرند.
 • باشگاه نخبگان کسب و کار خود گردان بوده و از طریق حق عضویت و حمایت اعضا اداره می گردد.
 • ارزیابی های باشگاه جهت تعیین سطح عضویت را می پذیرم.
 • مایل به میزبانی یکی از نشست های هم اندیشی با حضور سایر اعضا و ذینفعان تصمیم گیر می باشم.
 • مایل به پرداخت حق عضویت در یکی از سطوح زیر می باشم:
ده میلیون ریال سی میلیون ریال پنجاه میلیون ریال هفتاد میلیون ریال صد میلیون ریال
 

مرامنامه

ما اعضای باشگاه نخبگان کسب و کار بر این باوریم که:

 1. رویکرد علمی، کل نگر، توسعه شفافیت و شایسته سالاری در محیط کسب و کار پیش نیاز توسعه اقتصادی است.
 2. منظور از خرد جمعی صرفاً دانش و تجربه گروهی معدود و تکراری نیست بلکه منظور خرد نمایندگانی از طیف ها و نسل های مختلف است که هر کدام موضوعات را از نگاهی متفاوت و زاویه ای دیگر بنگرند و مجموع دانش ایشان موجب نمایش مشکلات و ارایه راهکارهای جامع و عملیاتی با کمترین زوایای پنهان باشد.
 3. نخبگان کسب و کار دارای دیدگاه کلان هستند تا بتوانند دور از هر دسته بندی سیاسی، صنفی و یا تشکلی در راه اعتلای کشورمان ایران با توجه به اقتصاد بخش خصوصی فعالیت نموده و با پذیرش نقش محوری، بازوی مشورتی مناسبی برای ارکان نظام در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها در سطح ملی و فراملی باشند.
 4. نخبگان کسب و کار علاوه بر تخصص دارای تجربه بالا و از فعالان اقتصادی خوشنام و شفاف بخش خصوصی کشور می باشند که با شناخت دقیق محیط کسب و کار و با آگاهی از آیین نامه ها و قوانین رسمی نظرات کارشناسی مستدل در خصوص گسترش و بهبود محیط کسب و کار ارائه و در صورت لزوم پیشنهادات خود را جهت بروزرسانی آیین نامه ها و قوانین موجود در کشور تهیه نموده و به اطلاع بدنه تصمیم ساز کشور می رسانند.
 5. نخبگان کسب و کار نسبت به توسعه فرهنگ کار مجدانه و خلاقانه، کوشا می باشند و از طریق تشریک مساعی، نسبت به ارایه راهکارهای عملیاتی جهت تسهیل روابط تجاری ملی و بین المللی به بدنه حاکمیتی کشور اهتمام می ورزند.
مشخصات
نام شرکت : …………………………………………………………………………………………………………………. نام و نام خانوادگی مدیرعامل: ………………………………………………………………………………………………………………….
تلفن همراه: ………………………………………………… ایمیل: ………………………………………………… امضا