متقاضیان در حال رتبه بندی

ردیف نام شرکت تاریخ ثبت نام تاریخ واریز وجه وضعیت
1 آلبالو رایانه 1396.12.13 1396.12.13 در حال رتبه بندی
2 تجارت الکترونیکی ارتباط فردا 1396.09.21 1396.09.21 در حال رتبه بندی
3 سندروس صنعت     در حال رتبه بندی
4 کوروش 1396.12.16 1396.12.16 در حال رتبه بندی
5 بهینه وزین 1396.09.20 1396.09.20 در حال رتبه بندی
6 تهران بوران     در حال رتبه بندی
7 دارویی آرام 1396.10.12 1396.10.12 در حال رتبه بندی
8 صنایع لاستیکی جاویدان 1396.09.13 1396.09.13 در حال رتبه بندی
9 قشم ولتاژ 1396.12.07 1396.12.07 در حال رتبه بندی
10 لوله گستر خادمی     در حال رتبه بندی
11 پترو اکسیر کیش 1396.07.11 1396.07.11 در حال رتبه بندی
12 صنایع شیمیایی غفاری 1396.12.15 1396.12.15 در حال رتبه بندی
13 گسترش انرژی پاسارگاد 1396.09.19 1396.09.19 در حال رتبه بندی
14 چشم انداز ارتباط 1397.12.07 1397.12.07 در حال رتبه بندی
15 فرآورده های غذایی نیکوفراز 1397.12.12 1397.12.12 در حال رتبه بندی
16 بازرگانی پتروشیمی 1397.12.14 1397.12.28 در حال رتبه بندی
17 صنایع ماشین های اداری ایران- مادیران 1397.12.15 1398.12.18 در حال رتبه بندی
18 تولیدی و صنعتی فراسان 1397.12.26 1398.01.11 در حال رتبه بندی
19 ایران روتاتیو 1397.12.26 1398.01.19 در حال رتبه بندی
20 روغن کشی خرمشهر 1397.12.27 1398.01.28 در حال رتبه بندی
21 سیستم های اطلاعاتی پیشرو 1398.01.21 1398.01.25 در حال رتبه بندی
22 صنایع شیمیایی احد فخیم ( فخیم آذین پارس ) 1398.01.21 1398.01.28 در حال رتبه بندی
23 نفت بهران 1398.01.26 1398.02.07 در حال رتبه بندی
24 صنایع پلاستیک و بسته بندی محب قزوین 1398.02.11 1398.02.29 در حال رتبه بندی
25 صنایع ارتباطی پایا 1398.02.17 1398.03.07 در حال رتبه بندی
26 شیمیایی و تولیدی رزپلیمر 1398.02.21 1398.02.23 در حال رتبه بندی
27 ریواتدبیر (RTC) 1398.02.22 1398.02.29 در حال رتبه بندی
28 خدمات آواژنگ 1398.02.22 1398.02.21 در حال رتبه بندی
29 داروسازی ابوریحان 1398.02.24 1398.02.21 در حال رتبه بندی
30 بازرگانی قائم تجارت امین 1398.02.25 1398.02.26 در حال رتبه بندی
31 شیمی اندیشان آفاق 1398.03.07 1398.03.08 در حال رتبه بندی
32 گروه تولیدی مهرام 1398.03.07 1398.03.13 در حال رتبه بندی