فرم نظرسنجی

نتایج نظرسنجی از متقاضیان رتبه بندی اعضای اتاق بازرگانی منتهی به 30 آذر 1396

همان گونه که در فرایند اجرایی رتبه بندی پیش بینی شده است پس از برگزاری جلسه بازدید از محل و پیش از نهایی شدن رتبه، فرم نظرسنجی از متقاضیان طرح برای متقاضی ارسال و نظرات آنان جمع آوری می گردد. تا کنون  717فرم نظرسنجی از متقاضیان جمع آوری شده است که نتیجه آن به شرح جدول زیر می باشد:

برای دریافت فرم نظرسنجی اینجا را کلیک کنید.

نام استان

تعداد متقاضیان
رتبه بندی شده

تعداد نظرسنجی دریافت شده

حوزه نحوه
اطلاع رسانی

حوزه پاسخ گویی
و تعامل

حوزه مدل
رتبه بندی

حوزه بازدید
از محل

شاخص رضایت
کل

شاخص توصیه
به همکاران

 تهران

340

83.33

87.75

78.68

82.79

83.13

100

340

 اصفهان

60

83.58

87.66

79.73

81.58

83.13

100

60

 البرز

45

85.33

87.92

77.68

83.22

82.55

100

45

 خراسان رضوی

34

89.70

94.01

85.41

87.57

88.48

100

34

آذربایجان شرقی

25

84.80

86.13

79.44

82.20

82.42

100

25

 قزوین

22

88.63

90.15

80.79

85.11

85.12

100

22

 فارس

21

86.66

91.26

82.28

87.02

86.19

100

21

 یزد

21

85.95

91.74

84.66

87.50

87.17

100

21

 کرمان

20

90.00

93.66

81.80

86.87

86.96

100

20

 مرکزی

18

90.00

92.22

84.66

88.61

88.17

100

18

 خوزستان

16

84.68

89.37

80.62

86.56

84.77

100

16

 گیلان

15

87.33

91.55

84.13

87.66

87.19

100

15

 زنجان

13

90.38

94.35

84.30

84.61

87.41

100

13

 آذربایجان غربی

10

71.50

81.66

76.60

76.00

76.78

100

10

 مازندران

9

81.66

84.44

70.66

78.05

77.30

100

9

 هرمزگان

7

84.28

92.85

81.42

83.21

84.79

100

7

 سمنان

8

76.87

84.58

75.00

79.00

78.86

100

8

 گلستان

6

80.00

83.88

73.66

85.43

80.11

100

6

بوشهر

5

91.00

97.33

78.80

81.50

85.28

100

5

 سیستان و بلوچستان

4

90.00

89.16

81.50

85.00

85.35

100

4

 لرستان

4

87.50

92.50

78.00

93.12

86.78

100

4

 قم

3

78.33

70.00

78.00

82.50

77.61

100

3

 اردبیل

3

75.00

76.66

64.66

68.33

69.76

100

3

 کردستان

2

92.50

91.67

94.00

92.50

92.87

100

2

 همدان

2

95.00

95.00

80.00

87.50

87.43

100

2

 کرمانشاه

2

62.5

85.00

69.00

82.50

75.35

100

2

 خراسان جنوبی

1

95.00

100

98.00

90.00

95.68

100

1

 کهگیلویه و بویر احمد

1

90.00

100

88.00

90.00

91.38

100

1

میانگین

86.99

91.40

83.20

87.34

86.69

100

میانگین

سوالات

بله

خیر

آیا ثبت نام در این طرح را به سایر همکاران و صاحبان کارتهای بازرگانی توصیه خواهید کرد؟

100

0

آیا مایل به انتشار گزارش رتبه بندی کارت بازرگانی خود به دو زبان فارسی و انگلیسی در

                                                         سامانه R4B هستید؟             

76.94

23.06