فرم نظرسنجی

نتایج نظرسنجی از متقاضیان رتبه بندی اعضای اتاق بازرگانی منتهی به 30 بهمن ماه 1395

همان گونه که در فرایند اجرایی رتبه بندی پیش بینی شده است پس از برگزاری جلسه بازدید از محل و پیش از نهایی شدن رتبه، فرم نظرسنجی از متقاضیان طرح برای متقاضی ارسال و نظرات آنان جمع آوری می گردد. تا کنون 700 فرم نظرسنجی از متقاضیان جمع آوری شده است که نتیجه آن به شرح جدول زیر می باشد:

نام استان

تعداد متقاضیان
رتبه بندی شده

حوزه نحوه
 اطلاع رسانی

حوزه پاسخ گویی
 و تعامل

حوزه مدل
 رتبه بندی

حوزه بازدید
 از محل

شاخص رضایت
 کل

شاخص توصیه
 به همکاران

 تهران

335

88.25

78.00

83.01

83.59

335

100

 اصفهان

56

86.56

80.34

81.96

81.25

56

100

 البرز

43

88.39

78.21

84.66

84.75

43

100

 خراسان رضوی

78

89.7

94.01

85.41

87.57

88.48

100

آذربایجان شرقی

51

90

93.66

81.8

86.87

86.96

100

 قزوین

43

84.16

85.55

79.25

82.6

82.42

100

 فارس

35

89.41

92.54

84.23

88.97

88.1

100

 یزد

34

88.63

90.15

80.79

85.11

85.12

100

 کرمان

34

85.95

91.74

84.66

87.5

87.17

100

 مرکزی

33

86.66

91.26

82.28

87.02

86.19

100

 خوزستان

33

90.38

94.35

84.3

84.61

87.41

100

 گیلان

24

84.68

89.37

80.62

86.56

84.77

100

 زنجان

24

87.33

91.55

84.13

87.66

87.19

100

 آذربایجان غربی

17

75

83.8

74.75

79.64

78.06

100

 مازندران

17

80

83.88

73.66

85.43

80.11

100

 هرمزگان

15

81.66

84.44

70.66

78.05

77.3

100

 سمنان

14

71.5

81.66

76.6

76

76.78

100

 گلستان

14

75

76.66

64.66

68.33

69.76

100

بوشهر

11

91

97.33

78.8

81.5

85.28

100

 سیستان و بلوچستان

10

82.5

93.33

82.33

83.75

85.11

100

 لرستان

7

78.33

70

78

82.5

77.61

100

 قم

7

90

90

81.33

85

85.47

100

 اردبیل

6

90

92.22

78

95

87.6

100

 کردستان

6

95

95

80

87.5

87.43

100

 همدان

5

92.5

91.67

94

92.5

92.87

100

 کرمانشاه

5

95

100

98

90

95.68

100

 خراسان جنوبی

4

62.5

85

69

82.5

75.35

100

 کهگیلویه و بویر احمد

3

90

100

88

90

91.38

100

 

 

85.24

89.04

79.86

84.75

84.56

100

 

سوالات

بله

خیر

آیا ثبت نام در این طرح را به سایر همکاران و صاحبان کارتهای بازرگانی توصیه خواهید کرد؟

100

0

آیا مایل به انتشار گزارش رتبه بندی کارت بازرگانی خود به دو زبان فارسی و انگلیسی در

                                                         سامانه R4B هستید؟             

78.44

21.56