- انواع رتبه بندی

رتبه بندی باشگاه نخبگان کسب و کار

شکل گیری باشگاه نخبگان کسب و کار از مسیر رتبه بندی فعالان اقتصادی، راهکاری برای توسعه اقتصادی

با وجود پیشینه طولانی برنامه ریزی در حوزه توسعه در کشور، متأسفانه همواره اقتصاد ملی با کم تحرکی و رشد اندک مواجه بوده است. در عین حال کشورهایی نیز وجود دارند که با تجربه برنامه ریزی به مراتب کمتر، اکنون از لحاظ معیارهای توسعه یافتگی چندین دهه از ما جلوتر هستند. توسعه اقتصادی در درجه اول تابعی از رویکرد و طرز تلقی دولت و ملت از رشد و توسعه است. اگر این رویکرد مبتنی بر مبانی علمی و عادلانه باشد زمینه های توسعه اقتصادی مهیا خواهد بود. توسعه اقتصادی نیازمند برنامه ریزی است. مقصود از برنامه ریزی آن نیست که دولت برای بخش خصوصی تعیین تکلیف کند و مجموعه ای از قوانین و مقررات را صادر و پیرو آن آیین نامه های اجرایی آن ها را ابلاغ نماید. بخش خصوصی به دنبال حداکثر کردن بازدهی سرمایه گذاری است و در هر فعالیتی که بازدهی مناسبی داشته باشد سرمایه گذاری خواهد کرد. پیش نیاز برنامه ریزی برای توسعه اقتصادی ملی آن است که در فرایند برنامه ریزی، رویکرد کل نگر و همه جانبه ای وجود داشته باشد و با تشخیص مزیت های نسبی اقتصاد ملی در بازارهای منطقه ای و جهانی و ارایه اطلاعات لازم به بخش خصوصی از یکسو و دریافت بازخوردهای لازم از آن ها از سوی دیگر، ضمن استفاده از ظرفیت های این بخش، امکان شکوفایی و نقش آفرینی هر چه بیشتر این بخش و پیرو آن تحرک بیشتر اقتصاد ملی را فراهم نمود. در نتیجه نمی توان انتظار داشت که توسعه اقتصادی کشور بدون احراز جایگاهی مناسب و شایسته برای بخش خصوصی فعال و حرفه ای در محیط کسب و کار ملی امکان پذیر باشد.

از این رو ایده اولیه تشکیل باشگاه نخبگان کسب و کار سرآمد (Beesclub.net) با آرمان اثرگذاری بر توسعه اقتصادی حرفه ای در ایران و با رویکرد بین المللی در سال 1385 از بستر جایزه سرآمدی شرکت های برتر مسلمان شکل گرفت. با برگزاری نخستین دوره این جایزه در سال 1386 و ظرفیت مناسبی که از برگزاری مناسب این جایزه بوجود آمد این ایده با دعوت از اشخاص حقیقی نخبه حوزه کسب و کار و تشکیل باشگاه کارشناسان سرآمدی عملیاتی گردید.

باشگاه نخبگان کسب و کار سرآمد با هدف تبدیل شدن به یک گروه اقتصادی فعال و حرفه ای متشکل از فعالان اقتصادی بخش خصوصی خالص قصد دارد تا با پذیرش نقش محوری، بازوی مشورتی مناسبی برای ارکان نظام در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها در سطح ملی و فراملی باشد. این باشگاه سعی دارد فعالان اقتصادی بخش خصوصی معتبر که به استناد واقعیت های موجود دارای کسب و کارهای شفاف هستند و هر یک به صورت شخصی مفهوم توسعه را درک نموده و آن را در کسب و کار حرفه ای خود تجربه و سهم خود را در توسعه اقتصادی ملی ایفا کرده اند، شناسایی نموده و با دعوت و جمع نمودن آن ها زیر یک چتر واحد، تریبونی جهت اظهارنظر حرفه ای برای ایشان فراهم سازد.

مسیر شناسایی فعالان اقتصادی خوشنام بخش خصوصی جهت حضور در این گروه اقتصادی، رتبه بندی فعالان اقتصادی با استفاده از یک نظام علمی و عادلانه می باشد.

سوال اساسی این است که آیا مسئولیت مراکز رتبه بندی تنها انجام فرایند رتبه بندی، اعلام رتبه و انتشار گزارش های آن در سطح ملی است؟ یا اینکه از ظرفیت هایی که به واسطه اجرای این طرح ملی بوجود آمده است، بهره برداری شایسته تری صورت پذیرد چرا که فعالان اقتصادی حاضر در فرایند رتبه بندی کلیه اطلاعات اعم از مالی، مدیریتی، حقوقی و اجتماعی خود را به صورت شفاف در اختیار مراکز رتبه بندی قرار داده و این موسسات پس از تجزیه، تحلیل، جمع بندی و ساماندهی اطلاعات پالایش شده، پایگاه اطلاعاتی جامعی در ارتباط با هر یک از فعالان اقتصادی در اختیار دارند.

با این نگاه، نخبگان کسب و کار در بخش خصوصی نقش متناسب با فعالیت حرفه ای خود در اختیار خواهند گرفت و تریبونی در اختیار خواهند داشت تا تجربیات و نظرات خود را به گوش دولتمردان و بدنه حاکمیتی کشور برسانند. این نظرات می بایست از زبان کسانی شنیده شود که علاوه بر رفتار حرفه ای در توسعه کسب و کار فردی، به استناد فعالیت های حرفه ای پیشین خود رتبه های زرین و سیمین با عیار بالا کسب نموده باشند. پیام اصلی این گروه اقتصادی این است که حال که بخش خصوصی خود را به صورت تمام قد در تمام حوزه ها ارایه داده و توانمندی ها و دستاوردهای خود را به صورت کامل معرفی نموده است، بتوانند نقش و اثرگذاری متناسب خود را در بهبود مستمر محیط کسب و  پیرو آن توسعه اقتصادی حرفه ای ایران ایفا نمایند.

اهداف شکل گیری باشگاه نخبگان کسب و کار عبارت اند از:

1.      شناسایی و جذب فعالان اقتصادی معتبر و پیشرو و اجتماع ایشان زیر یک چتر واحد و ایجاد تریبون مستقیم و بی واسطه جهت اظهارنظر حرفه ای

2.      ایفای نقش محوری و فعالانه در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها در بستر رفتار متعاملانه، برای کمک به ارکان نظام در سطح ملی و فراملی

3.      اثرگذاری بر توسعه پایدار اقتصادی با توجه به اسناد بالادستی و موضوع قانون بهبود مستمر کسب و کار و ارتقای جایگاه بخش خصوصی حرفه ای در سطح ملی و بین المللی