دومین دوره رتبه بندی پروژه های بهینه کاوی

فهرست امتیاز شرکت کنندگان در دومین مسابقه ملی بهینه کاوی

سازمانپروژهامتیاز نهایی
شرکتهای شایسته دریافت لوح تقدیر
مزدا یدکطراحی مدل 4 اس در صنعت خدمات پس از فروش خودرو88
لیزینگ اقتصاد نوینپروژه طراحی و اجرای لیزینگ سبز87
شرکتهای شایسته دریافت سپاس نامه
معدنی و صنعتی گل گهرافزایش مشارکت کارکنان با استفاده از نظام پیشنهاد ها با رویکرد کایزنی85
سیمان مازندرانتغییر طرح زیگمنت خروجی کوره ها82
کارت اعتباری ایران کیشبهبود هوش تجاری، شرکت کارت اعتباری ایران کیش82
مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا – پارسمدیریت انرژی بهینه کاوی-مپنا پارس77
امداد خودرو ایرانبهینه کاوی76
بانک شهرراه اندازی پیشخوان های شهرنت75
بیمه پارسیانطرح اعطای امتیاز به دارندگان بیمه های عمر74
لاستیک بارزبهینه کاوی در اکسترودر71
سایپااستفاده از پساب خروجی تصفیه خانه برای مصارف صنعتی و آبیاری فضای سبز67
بانک انصاراینترنت بانک حقوقی و مشترک51
پتروشیمی  زاگرسحذف تری متیل آمین از متانول41
ساختمانی ایرانیان اطلسمدلسازی اجرای ساختمان35