درباره رتبه بندی پروژه های بهبود

در حال انجام می باشد

جشنواره ملی بهره وری با هدف به اشتراک گذاری تجربه های موفق در بین مدیران بنگاه های اقتصادی، مسابقه ای را با استاندارد های جهانی پایه گذاری کرده است. در این مرحله، هر شرکت، پروژه هایی که با هدف ارتقا در هر حوزه­ی عملکردی مانند ارتقا فروش، افزایش بهره وری کارکنان، کاهش ضایعات، افزایش رضایت مشتریان، پیاده سازی فرایند های پیشرفته تر و … که با استفاده از ابزارهای مدیریتی در درون سازمان خود انجام داده و نتایج آن استحصال شده است را در فرم های مخصوص مستند نموده و برای دبیرخانه ارسال می کنند. هر پروژه ارسالی توسط داوران همان صنعت که از مدیران شرکت های همان صنعت می باشند(حداقل 200داور در هر صنعت) بررسی و ارزیابی می شوند.

بر این اساس از بنگاه های اقتصادی خواسته می شود که برترین و حرفه ای ترین تجربه های موفق خود را در صورتی که به سرانجام رسیده اند و نتایج آن به دست آمده و اندازه گیری شده اند را انتخاب کنند. سپس نیاز است که به 8 پرسش اساسی برای استفاده هر چه بهتر سایر بنگاه های مشابه پاسخ داده شود. این مسابقه برای چهارمین سال پیاپی است که برگزار می شود. در ادوار گذشته هر سال بالغ بر یکصد پروژه برتر در گروه های صنعتی و خدماتی مختلف ارسال و ارزیابی می گردد. این حرکت علاوه اینکه می تواند تجربه های موفق را میان شرکت ها به صورت ارزیابی و صحه گذاری شده و در قالب های استاندارد منتقل کند، با گذشت چند سال بانک ارزشمندی از تجربه ها و پروژه های برتر تشکیل می دهد که در فضای کسب و کار خرد و کلان منافع قابل توجهی دارد. برندگان این مسابقه به مسابقه جهانی تجربه های موفق راه می یابند

هر شرکت با ارایه یک تجربه موفق می تواند در این رقابت حضور یابد اما شرکت هایی برای کسب تندیس ملی بهره وری رقابت می کنند لازم است سه پروژه موفق خود را ارایه دهند. مسابقه ملی تجربه های موفق 300 امتیاز از 1000امتیاز کل جشنواره را شامل می شود.