درباره رتبه بندی رضایت کارکنان

رضایت و تعهد کارکنان دو جز اساسی در توسعه سازمان ها با عملکرد سطح بالا و جذب استعدادهای درخشان آن ها می باشد. اندازه گیری رضایت کارکنان جهت رتبه بندی بهترین سازمان های ایرانی برای کار کردن، ابزار مهمی برای حصول اطمینان مدیریت ارشد هر سازمانی از رضایت کارکنان خود به عنوان مهمترین سرمایه در اختیار می باشد. این رتبه بندی نظامی برای نمایش وضعیت عمومی سلامت سازمان در اختیار مدیران ارشد قرار می دهد و نقشه راه مناسبی جهت شناسایی و بهبود مسیر سازمان به آن ها نشان می دهد و از سویی دیگر راهنمایی خواهد بود برای نیروهای آماده به کاری که در جستجوی محل مناسبی برای فعالیت و نمایش توانمندی های خود می باشند.

یکی از مهم ترین اصول در انجام این نوع رتبه بندی ها این است که این برنامه توسط بخش خصوصی انجام گیرد تا بتواند به صورت کاملاً مستقل به شناسایی، درک و ارایه راه حل عملیاتی در رابطه با نارسایی ها و کاستی ها بپردازد،از این رو گروه پارسیان هوشمند به عنوان نخستین و یگانه شرکت دانش بنیان مادرتخصصی در حوزه رتبه بندی نسبت به حمایت و سرمایه گذاری بر روی ایده های دانش بنیان و توسعه آن ها در قالب استارتاپ اقدام نموده است. با این نگاه این گروه به عنوان صاحب امتیاز نشریه رتبه به عنوان نخستین فصلنامه در حوزه رتبه بندی های اقتصادی (شامل رتبه بندی در حوزه منابع انسانی و رفتار سازمانی) از یکسو و طراح، پایه گذار و مجری جشنواره ملی بهره  وری از سویی دیگر با تمرکز بر توسعه کمی و کیفی، ایده راه اندازی و شکل گیری کلینیک رفتار سازمانی ایران به عنوان نخستین و مجهزترین “آزمایشگاه عارضه یابی سازمان در حوزه تعامل با کارکنان در بستر وب” و بازوی علمی جشنواره ملی بهره وری در برگزاری دو رویداد “مسابقه ملی بهترین محل برای کار (سنجش تعلق و رضایت کارکنان جهت سنجش عملکرد ایشان در محیط کار) و مسابقه برترین توان اجرایی (سنجش همسویی اقدامات اجرایی با اهداف اولویت دار در سه سطح فرد، تیم و سازمان)” پیگیری نموده است.

یکی از اهداف کلیدی این رتبه بندی افزایش آگاهی بین مدیران سرمایه های انسانی هر سازمان در جهت اندازه گیری و بهبود رضایت و تعهد سرمایه های سازمان خود می باشد تا از این طریق آگاهی و توجه به سرمایه های انسانی به عنوان مهم ترین رکن هر سازمان در بین رهبران ارشد هر بنگاه اقتصادی تقویت گردد و پیرو آن منجر به اصلاح و بروزرسانی شیوه های کار گردد.

هدف دیگر این رتبه بندی این است که بنگاه های ایرانی در مسیر بنگاه داری حرفه ای حرکت نمایند و ارزش های اصیلی نظیر صداقت، ارزش آفرینی، خلاقیت و نوآوری در سازمان های ایرانی توسعه یابد و بنگاه های ما بستر قابل اطمینان برای پذیرش افرادی با این ویژگی ها باشند و فضا را برای کارکنان خود به گونه ای فراهم آورند تا این ارزش ها در افراد نهادینه شده و در طول زمان به صورت عینی بروز و ظهور یابد.

دستاوردهای حضور در مسابقه  بهترین محل برای کار:

  • اندازه گیری شاخص رضایت کل کارکنان سازمان ها به صورت حضوری و آنلاین با استفاده از تکنیک های معتبر بین المللی
  • ارایه کارنامه رضایت کارکنان در ۱۴ حوزه
  • امکان مقایسه وضعیت رضایت کارکنان سازمان متقاضی با سایر سازمان های مشابه
  • امکان ارزیابی دوره ای به صورت آنلاین و بررسی روند تغییرات
  • امکان حضور در دوره های عمومی و دوره های تخصصی توسعه سرمایه های انسانی
  • امکان ریشه یابی علل موانع اجرایی در سازمان ها و ارایه راهکار بهبود