درباره رتبه بندی توان اجرایی سازمان

یکی از مسایل اصلی مانع رشد و توسعه اقتصادی در کشورمان و سایر کشورهای در حال توسعه عدم دستیابی به اهداف تعیین شده و اجرای صحیح برنامه ها و همچنین عدم توجه به توان و ظرفیت های داخلی می باشد. این موضوع به طور مکرر توسط مسوولین عالی رتبه نظام مطرح گردیده است. به عبارت دیگر تمرکز و هم افزایی بر اهداف اصلی تعیین شده به صورت کامل وجود ندارد از این رو کلینیک رفتار سازمانی ایران اقدام به اندازه گیری توان اجرای سازمان ها و شرکت ها نموده است تا با همکاری جشنواره ملی بهره وری از طریق برگزاری مسابقه برترین توان اجرا و ایجاد بستر رقابتی در این حوزه در کنار موضوع بهره وری توجه تمامی بخش های اقتصادی کشور را به سمت موضوع اجرا سوق دهد و اهداف برنامه های توسعه کشور را عملیاتی نماید.

به منظور اندازه گیری و ارزیابی توان اجرایی از تکنیک های معتبر بین المللی و روش ارزیابی xQ (بهره اجرا/Execution Quotient) استفاده می گردد که میزان تمرکز سازمانی را بر روی اهداف الویت دار، اندازه گیری نموده و مسیر بهبود در امر اجرا را برای سازمان ترسیم می نماید. این روش ارزیابی از مستندات بین المللی معتبر مانند منابع مستندات موسسه فرانکلین کاوی، شرکت مکنزی و شرکا، موسسه هریس اینتراکتیو و شبکه کسب و کار هوشمندانه کانادا و … استفاده گردیده است. در این روش با استفاده از پرسشنامه داده ها و اطلاعات در مورد ابعاد موضوع اجرا در سازمان به صورت آنلاین (پرسشنامه آنلاین) جمع آوری می گردد و پس از انجام صحه گذاری نظرسنجی انجام شده، نتایج در قالب کارنامه توان اجرایی ارایه می گردد.

دستاوردهای حضور در مسابقه بهترین توان اجرایی:

  • اندازه گیری توان اجرایی سازمان ها به صورت حضوری و آنلاین با استفاده از تکنیک های معتبر بین المللی
  • ارایه کارنامه توان اجرایی
  • امکان مقایسه وضعیت توان اجرایی با سایر سازمان های مشابه
  • امکان ارزیابی دوره ای به صورت آنلاین و بررسی روند تغییرات
  • امکان حضور در دوره های عمومی و دوره های تخصصی
  • امکان ریشه یابی علل موانع اجرایی در سازمان ها و ارایه راهکار بهبود