جلسه ارزیابی اولیه شرکت مهندسي سازه اندیشه نسیم البرز(سانا) برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت مهندسي سازه اندیشه نسیم البرز(سانا) در تاریخ 1396.08.14در ساعت 10 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….

انتشار توسط 8 تم