ثبت نام و تعرفه پروژه های بهینه کاوی


هزینه ثبت نام و فرم رتبه بندی پروژه های بهینه کاوی به شرح ذیل می باشد

– هزینه ثبت نام: ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

فرم رتبه بندی پروژه های بهینه کاوی : به این روش میتوانید پروژه ها را برای دبیرخانه ارسال نمایید

تصویر

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن دانلود-فرم-ثبت-نام.png است