ثبت نام و تعرفه رتبه بندی توان اجرایی سازمان

جهت عضویت لازم می باشد که اطلاعات عضویت را تکمیل و فیش واریزی را ارسال نمایید.

  • تعرفه ورودی (تنها یکبار)                      10،000،000 ریال
  • تعرفه عضویت برای سال 1398            10،000،000 ریال

لازم به ذکر است هزینه شرکت در مسابقه برترین توان اجرایی مبلغ 50.000.000 ریال می باشد.