- تازه های رتبه بندی

بررسی پرونده رتبه بندی شرکت ریواتدبیر

جلسه رتبه بندی اولیه شرکت ریواتدبیر در محل دفتر مرکزی شرکت در تاریخ ۱۰ تیر ماه سال جاری برگزار شد.

به گزارش رتبه آنلاین، فرشید شکرخدایی مدیرعامل گروه پارسیان هوشمند و محمدامین کرمی مسوول هماهنگی پرونده رتبه بندی از طرف گروه پارسیان هوشمند (مجری رتبه بندی) و یحیی علیخانی فرد مدیر مالی و هلیا معینی مدیر بازرگانی شرکت ریواتدبیر در جلسه حضور داشتند.

نتایج رتبه بندی اولیه این شرکت توسط فرشید شکرخدایی ارایه شد و در حین ارایه، هلیا معینی سوالاتی در زمینه گمرک و تسهیلات مربوط به این رتبه بندی مطرح کردند که فرشید شکرخدایی توضیحاتی در این زمینه ارایه کرد.
وی درباره مشوق های ارایه شده توسط مرکز کلی رتبه بندی هم توضیحاتی داد  و در انتها زمانی یک هفته ای به این شرکت جهت ارسال مستندات تکمیلی داده شد.