اسامی شرکت های رتبه بندی شده در حوزه توان اجرایی سازمان

ردیفنام شرکتتاریخ ثبت نامتوان اجرایی سازمان
1نفت پارس97.02.0564
2خطیر ماشین97.01.2762
3نسیم ارتباط آینده97.01.2862
4صنایع بهداشتی ساینا97.02.1762
1سامانه های نوین افرا96.12.1458
2آریانا پرداز آینده97.01.2758
3هولدینگ توسعه معادن روی ایران97.02.0857
4بیمه پارسیان97.08.0254
5تحقیقات صنعتی آفتابگردان تابان شرق97.02.0849
6سیالات حفاری پارس97.09.1845
7بازرگانی اطلس سرام کویر97.08.0545
8البرز دارو97.08.1237