اسامی شرکت های رتبه بندی شده (شاخص های بهره وری)

اسامی برندگان نهمین دوره مسابقه ملی بهره وری

ردیفشرکتصنعتشاخص
1شرکت لیزینگ اقتصاد نوینگروه واسطه گری های مالیدر بخش های بهره وری و سودآوری
2شرکت داروسازی دکتر عبیدیگروه محصولات داروییدر بخش بهره وری انرژی
3شرکت البرز داروگروه محصولات داروییدر بخش سودآوری
4شرکت داروسازی شهید قاضی تبریزگروه محصولات داروییدر بخش بهره وری
5شرکت پشمبافی توسگروه منسوجات و فرش بافیدر بخش های بهره وری و انرژی
6شرکت صنعتی و معدنی کیمیایی زنجان گسترانگروه معادندر بخش بهره وری انرژی
7شرکت توسعه معادن روی ایرانگروه معادندر بخش های بهره وری و سودآوری
8شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهانگروه محصولات لبنیدر بخش بهره وری انرژی
9شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارسگروه محصولات لبنیدر بخش بهره وری
10شرکت شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگانگروه محصولات لبنیدر بخش سودآوری
11شرکت صنعتی جام داروگروه محصولات فلزیدر بخش های بهره وری و سودآوری و انرژی
12شرکت کارتن البرزگروه محصولات کاغذیدر بخش های بهره وری و انرژی
13شرکت صنایع چوب خزر کاسپینگروه محصولات کاغذیدر بخش سودآوری
14شرکت صنایع شیمیایی تابکمگروه محصولات شیمیاییدر بخش بهره وری انرژی
15شرکت تولیدی و شیمیایی پاکشوگروه محصولات شیمیاییدر بخش بهره وری
16شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایرانگروه محصولات شیمیاییدر بخش سودآوری
17شرکت تولیدی نیرو محرکهگروه ماشین آلات و تجهیزاتدر بخش بهره وری انرژی
18شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا – پرتوگروه ماشین آلات و تجهیزاتدر بخش سودآوری
19شرکت صنایع پمپ سازی ایران گروه ماشین آلات و تجهیزاتدر بخش بهره وری
20کارخانجات تولیدی شهید قندیگروه ماشین آلات و دستگاه های برقیدر بخش بهره وری انرژی
21شرکت لامپ پارس شهابگروه ماشین آلات و دستگاه های برقیدر بخش سودآوری
22شرکت مهندسی مپنا مکوگروه ماشین آلات و دستگاه های برقیدر بخش بهره وری
23گروه صنعتی بوتانگروه لوازم خانگیدر بخش های سودآوری و بهره وری انرژی
24شرکت پارس خزرگروه لوازم خانگیدر بخش بهره وری
25شرکت کاشی و سرامیک الوندگروه کاشی و سرامیکدر بخش بهره وری
26شرکت کاشی پارسگروه کاشی و سرامیکدر بخش سودآوری
27شرکت کاشی طوسگروه کاشی و سرامیکدر بخش بهره وری انرژی
28شرکت صنایع خاک چینی ایرانگروه کانی های غیر فلزیدر بخش سودآوری
29کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی گروه کانی های غیر فلزیدر بخش بهره وری انرژی
30شرکت شیشه همدان گروه کانی های غیر فلزیدر بخش بهره وری
31شرکت فراورده های غذایی و قند تربت جامگروه قند و شکردر بخش بهره وری انرژی
32شرکت قند لرستانگروه قند و شکردر بخش سودآوری
33شرکت کشت و صنعت جوینگروه قند و شکردر بخش بهره وری
34شرکت آلومرادگروه فلزات اساسیدر بخش بهره وری
35شرکت تولیدی و صنعتی شاهین روی سپاهانگروه فلزات اساسیدر بخش های سودآوری و بهره وری انرژی
36شرکت نفت بهرانگروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ایدر بخش سودآوری
37شرکت اوجان شیمی تبریزگروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ایدر بخش بهره وری
38شرکت دشت مرغابگروه صنایع غذاییدر بخش بهره وری انرژی
39شرکت روغنکشی خرمشهرگروه صنایع غذاییدر بخش بهره وری
40شرکت صنعتی  پارس مینوگروه صنایع غذاییدر بخش سودآوری
41شرکت گلتاشگروه شوینده و آرایشی بهداشتیدر بخش های سودآوری و بهره وری انرژی
42شرکت سیمان تهرانگروه سیمان، آهک و  گچدر بخش بهره وری
43شرکت سیمان ممتازان کرمانگروه سیمان، آهک و  گچدر بخش سودآوری
44شرکت مدیریت سرمایه گذاری امیدگروه سرمایه گذاریدر بخش سودآوری
45شرکت سرمایه گذاری سمندگروه سرمایه گذاریدر بخش بهره وری
46شرکت کابل خودرو سبزوارگروه ساخت قطعات خودرودر بخش بهره وری انرژی
47شرکت رادیاتور ایرانگروه ساخت قطعات خودرودر بخش های بهره وری و انرژی
48شرکت صنایع شیمی پوشش رنگگروه رنگ و رزین و چسبدر بخش بهره وری
49شرکت صنایع چسب سیناگروه رنگ و رزین و چسبدر بخش های سودآوری و بهره وری انرژی
50شرکت خدمات انفورماتیکگروه رایانه و فعالیتهای وابسته به آندر بخش سودآوری
51شرکت افرانتگروه رایانه و فعالیتهای وابسته به آندر بخش بهره وری
52شرکت سایپاگروه خودروسازیدر بخش های بهره وری و انرژی
53شرکت بهمن دیزلگروه خودروسازیدر بخش سودآوری
54مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهانگروه خدمات فنی و مهندسیدر بخش سودآوری
55شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران – مپناگروه خدمات فنی و مهندسیدر بخش بهره وری
56شرکت امداد خودرو ایرانگروه خدمات فنی و مهندسی خودرودر بخش سودآوری
57شرکت آزمایشی و تحقیقات و قطعات مجموعه های خودروگروه خدمات فنی و مهندسی خودرودر بخش بهره وری
58شرکت پتروشیمی برزویهگروه تولیدات پتروشیمیدر بخش سودآوری
59شرکت پتروشیمی پارسگروه تولیدات پتروشیمیدر بخش بهره وری
60مجتمع صنایع لاستیک یزدگروه تایر سازیدر بخش بهره وری انرژی
61شرکت کویر تایرگروه تایر سازیدر بخش بهره وری
62شرکت لاستیک بارزگروه تایر سازیدر بخش سودآوری
63شرکت صنعتی تولیدی سپنتا پلیمرگروه پلاستیکدر بخش بهره وری
64شرکت تولیدی گاز لولهگروه پلاستیکدر بخش سودآوری
65شرکت پالایشگاه نفت شیرازگروه پالایشگاهدر بخش بهره وری
66شرکت پالایش نفت تهرانگروه پالایشگاهدر بخش های سودآوری و بهره وری انرژی
67شرکت بیمه پارسیانگروه بیمهدر بخش سودآوری
68شرکت بیمه سامانگروه بیمهدر بخش بهره وری
69شرکت بازرگانی ایران ترانسفوگروه بازرگانیدر بخش بهره وری
70شرکت کی بی سیگروه بازرگانیدر بخش سودآوری
71شرکت ساختمانی ایرانیان اطلسگروه انبوه سازی، املاک و مستغلاتدر بخش سودآوری
72شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوینگروه انبوه سازی، املاک و مستغلاتدر بخش بهره وری
73شرکت آهن و فولادغدیر ایرانیانگروه فولاددر بخش های بهره وری و سودآوری
74شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزدگروه فولاددر بخش بهره وری انرژی