اسامی شرکت های در حال رتبه بندی پروژه های بهینه کاوی

  1. بانک انصار
  2. معدنی و صنعتی گل گهر
  3. گروه خودروسازی سایپا
  4. روغنکشی خرمشهر
  5. پلیمر آریاساسول
  6. البرز دارو
  7. بیمه کوثر
  8. نیروگاه زاگرس کوثر